devrim - altıcizilen

Follow me on Twitter

devrim

devrim

Paylaş

Mark Ziselson

1947?de mühendisler Suudi Arabistan?da dünyanın en uzun petrol boru hattını inşa etmeye başladılar. Arabistan?dan Akdeniz?e, 1700 kilometre boyunca petrol taşımak için tasarlandı bu hat ?bir de devrimi engellemek için.
Washington?da savaş sonrası Amerikan siyasetçileri Batı Avrupa?da solun sahip olduğu güçten rahatsız olmaya başlamışlardı. Fransa ve İtalya Kominist partileri popülerdi ve iyi örgütlenmişlerdi. Avrupa?nın diğer ülkelerinde sol zemin kazanmaktaydı. Kömünist solun başlıca destekçileri kömür madencileriydi. Avrupa?nın enerji ihtiyacının %90?ı kömürden sağlanmaktaydı ve bu bağımlılık kömür işçilerine azımsanmayacak bir siyasî güç kazandırmaktaydı. Trans-Arabistan boru hattıyla, Amerikalılar kömür yerine petrolü ikame ederek bu gücü azaltmayı planlıyorlardı.
Timothy Mitchell

Eğer bu olayda istenen sonuca ulaşılamamış, devrim veya ulusal anayasa reformu sonuçta başarısız olmuş, hatta bir süre geçtikten sonra her şey (şimdilerde politikacıların öngördüğü gibi) eski hâline dönmüş olsa bile, onun getirdiği felsefî ilham gücünden hiçbir şey kaybetmemeli. Çünkü bu olay fazlasıyla önemlidir, insanlığın çıkarıyla çok bağlantılıdır, ve etkisi dünyanın her tarafında, bu tarz çabaların tekrarı arzusuyla çalkalanan uluslar tarafından hatırlanmamak için fazlasıyla yazılmış vaziyettedir.
1798-Kant

Sorun burada, devrim fikrinin rasyonalliğe, insanî ilerlemeye ve toplumun mükemmelleştirilebilirliğne olan Aydınlanma inancından doğması, ne var ki
Modern devrimci programlar tarafından uygulandığında yıkıcı şiddete ve otoriterliğe yol açan şeyin yine aynı söylemler olmasıdır.
Saul Newman

Devrim yeni düzenlemeler amaçlar; isyan bizi başkaları tarafından düzenlenmemize izin vermeye değil, kendimizi düzenlemeye götürür ve ?kurumlar? hakkında hiçbir parlak umut bırakmaz. Bu kurulu olana karşı bir savaş değildir, çünkü büyüyüp gelişirse kurulu olan kendiliğinden yıkılır; bu yalnızca benim kurulu olandan kendimi azat etmemdir.
Maz Stirner
birikim/mayıs-haziran

Hiç yorum yok:

Pages